Yurtiçi fakoring uygulamasında, sisteme konu olan taraflar üç tanedir. Bunlar; Alıcı, Satıcı ve Faktor'dur.

Satıcı, Alıcısı ile ilgili bilgileri Faktor'a verir. Faktor yaptığı çalışmalar ve istihbaratlar neticesinde Alıcıya bir limit belirler. Bu limit dahilinde Satıcı Faktor'a alacaklarını devreder ve talep ettiği anda belirli bir yüzdesini nakit olarak kullanır. Satıcı, Alıcıların vade tarihinde borçlarını Faktor'a ödemeleri konusunda bildirimde bulunur.

Alıcı riskinin Faktor tarafından üstlenilip üstlenilmemesi, kullanıcının talebine ve alıcıların kredibilitesine bağlıdır. Faktor, riski uygun görmediği durumlarda yurtiçi işlemler için Satıcıya rüculu çalışma şartı önerebilir. Bu uygulamada, alacak riski Faktor tarafından üstlenilmez, gelen talepler doğrultusunda işletmelere finansman ve/veya tahsilat hizmetleri sunulur. Diğer faktoring türleri de yurtiçi işlemlerde uygulanabilir.

Yurtiçinde Tam Servis Faktoring İşleyişi:

A) Başvuru

  1. 1) Satıcı, Alıcıdan siparişini alır.
  2. 2) Satıcı, Faktor'a başvurarak Alıcısı ile ilgili bilgileri verir.
  3. 3) Faktor gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Alıcının kredibilitesi doğrultusunda ön limit ve çalışma şartlarını Satıcıya bildirir.
  4. 4) Faktoring sözleşmesinin imzalanması ile beraber Faktor belirlediği ön limit kesinleştirir.

B) Fatura Devri ve Tahsilat

  1. 1) Satıcı, malları ve üzerinde devir bildirimi bulunan ilgili faturayı alıcıya gönderir.
  2. 2) Satıcı, aynı anda faturanın bir kopyasını Faktor'a gönderir.
  3. 3) Faktor, daha önce anlaşılan şartlar çerçevesinde Satıcıya ön ödemeyi yapar.
  4. 4) Vade tarihinde fatura meblağı Alıcıdan tahsil edilir.
  5. 5) Faktor, fatura bakiyesini Satıcıya öder.